Sivil Toplum Kuruluşlarına FAO’nun 30. Avrupa ve Orta Asya (ERC) Bölgesel Konferansı Öncesinde STK Danışma Toplantısı Katılım Çağrısı

Antalya, Türkiye
2 - 3 Mayıs 2016

22 February,2016

Değerli yetkililer,

Sivil Toplum Kuruluşlarını, FAO’nun Antalya’da yapılacak olan 30. Avrupa ve Orta Asya (ERC) Bölgesel Konferansı öncesinde 2 ve 3 Mayıs 2016 tarihlerinde yapılacak olan STK Bölgesel Danışma Toplantısına davet etmekten memnuniyet duyarız.

FAO’nun 30. Avrupa ve Orta Asya Bölgesel Konferansı aşağıdaki ana başlıklara odaklanacaktır:

Daha fazla bilgi için lütfen http://www.fao.org/about/meetings/erc30/en/

Sivil Toplum Kuruluşları Danışma Toplantısının gündemi, FAO Avrupa Bölgesel Konferansı’nın gündemindeki maddeler ile bağlantılı olarak STK’ların görüşlerinin hazırlanmasından oluşmaktadır. Danışma Toplantısında temsilciler ayrıca Avrupa ve Orta Asya’da ulusal düzeyde ve bölgesel insiyatif çerçevesinde daha anlamlı bir FAO – STK işbirliğini hayata geçirecek en iyi araçların neler olacağını da görüşeceklerdir.

Farklı grup, bölge ve sektörler arasında dengeli bir katılım sağlayabilmek için sıkı bir kota sistemi uygulanacaktır. Katılım ve fon kullanımı ile ilgili öncelikler coğrafi ve cinsiyet etkenlerinin yanı sıra farklı destek gruplarının (küçük ölçekli çiftçiler, topraksız tarım işçileri, balıkçılar ve balıkçılık çalışanları, göçebe çobanlar ve hayvan yetiştiricileri, orman köylüleri, etnik azınlıklar ve yerli halklar, kent yoksulları, tüketiciler, STK’lar, kadınlar ve gençler) temsilcilerine ait olacaktır.

Toplantılarda kullanılacak diller İngilizce, Fransızca, Rusça, İspanyolca ve Türkçe olacaktır.

Bu çağrıyı ve bilgi notunu kendi ağlarınız içinde dolaşıma sokmanızı rica ederiz.

Bölgesel STK Danışma Toplantısına katılacak kuruluşlar arasında yer almak isterseniz 31 Mart 2016 tarihine kadar Yönetim Kurulu’ndan Olcay Bingöl ile ([email protected]) iletişime geçiniz.

Saygılarımızla,FAO Bölgesel STK Danışma Toplantısı Yönetim Kurulu
Svetlana Boincean, IUF
Andrea Ferrante, Via Campesina Avrupa Koordinasyonu
Jyoti Fernandes, Nyeleni Avrupa
Polina Shulbaeva, Kuzeyli Yerli Halklar Destek Merkezi
Duygu Kasdogan, Çiftçi-Sen
Elene Shatberashvili, Biyolojik Çiftçilik Birliği ELKANA


  STK Danışma Toplantısı Taslak Ajanda: 30. FAO Avrupa ve Orta Asya Bölgesel Konferansı

  Belge listesi (İngilizce)

  Bilgi notu (İngilizce)

  Konsept notu taslağı (İngilizce)